Eugen Rosenstock-Huessy

Respondeo

De Vereniging Respondeo staat open voor iedereen die zich wil verdiepen in het werk van Eugen Rosenstock-Huessy. Op deze website vindt u informatie over de vereniging en over Rosenstock-Huessy en zijn werk. Heeft u vragen, stuur een mail aan vereniging.respondeo@gmail.com.

 

Home

Over de vereniging

Over Rosenstock-Huessy

Boeken

Tijdschrift INTERIM

Agenda

Contact

Aanbod

Links

 

Gelijktijdig Ongelijktijdig

voorkant interim 12 Interim 12 is grotendeels gewijd aan Lise en Gerda van der Molen, beiden toegewijd lid van Respondeo. Lise is zeer goed op de hoogte van het werk van Eugen Rosenstock-Huessy. Lise spreekt van 'Eugen': Want naast zijn expertise in het werk van Rosenstock, spreekt Lise waar mogelijk vooral van de mens Eugen. Daarmee geeft Lise het vuur door, de drijvende kracht en het visionaire van het werk van Rosenstock.
Een interview, in werkelijkheid een viertal, waarin Lise en Gerda hun onderlinge verschillen laten zien, en de wijze waarop ze elkaar daarin begrijpen. Ze leven de titel van dit nummer.
De interviewers Jan Kroesen en Wilmy Verhage bedanken het paar ook voor het heerlijk samen eten. ‘Want je kunt pas iets zeggen als je met elkaar gezeten en gegeten hebt’, aldus Lise.
De lezer zal met plezier dit nummer lezen, daardoor Lise en Gerda beter leren kennen en daarmee, wie weet, misschien iets zien van Rosenstock-Huessy in praktijk.


Vredesprocessen

voorkant interim 11 Interim 11 bevat de neerslag van recente activiteiten van onze vereniging:
* de bijeenkomst over inburgeren Een gezond wij-gevoel, hoe doen we dat?,
* de studiedag in samenwerking met de Girard-kring Hoe maakt geschiedenis voortgang?.
* Naar aanleiding van en terugkomend op haar publicatie Als Hitler valt, schreef Marlouk Alders voor dit nummer een bijdrage met de titel: zijn wij niet allen vreemdelingen van elkaar?Als Hitler valt

voorkant interim 10 Interim 10 is nagenoeg geheel gewijd aan de publicatie van Marlouk Alders: Als Hitler valt. Marlouk vertelt daarin het verhaal van de Kreisauer Kreis, de verzetsgroep in Duitsland waaraan de naam van Helmuth James von Moltke als de leidende figuur is verbonden. Het is niet onmiddellijk een heroïsch verhaal in de Griekse zin van het woord. Het gaat in de allereerste plaats om echte moed van echte mensen die hun leven op het spel hebben gezet, een verhaal van krachtige mensen die geloofden in de waarden die eigen zijn aan mens-zijn. Die hun handelen hierdoor lieten bepalen, wat de consequenties voor hun eigen leven ook zouden zijn. Ze richtten hun blik op de toekomst. Op een samenleving waarin elk mens telt. Waar menselijke waardigheid, maatschappelijke opbouw ‘van onderaf’, nadruk op zelfbestuur, één Europa, oog voor rechten van minderheden, recht op leven, vrijheid en bezit moest in de plaats komen van de chaos die het Nationaal-socialisme zou achterlaten, nadat Hitler gevallen zou zijn. Een heroïek van ‘instaan voor allen’ in plaats van alleen voor eigen stad of stam.

Alle edities van het tijdschrift Interim (klik op de omslag voor een pdf)

Omslag Interim 9
Omslag Interim 8
Omslag Interim 7
9 - 2017
Inburgeren
8 - 2016
Als God stukloopt
7 - 2016
Debet en Credit

Omslag Interim 4
Omslag Interim 5
Omslag Interim 6
4 - 2014
Hart en ziel
5 - 2015
De mens is onbetaalbaar
6 - 2015
Hoe lezen we Rosenstock?

Omslag Interim 1
Omslag Interim 2
Omslag Interim 3
1 - 2012
Wat is de christelijke bijdrage aan vrede?
2 - 2013
De derde levensfase en de oudere werknemer
3 - 2013
De taal van de ziel


Oudere nieuwsbrieven van de Vereniging Respondeo kunnen hier worden gedownload (PDF)

Voorjaar 2012
Najaar 2011
Voorjaar 2011
Najaar 2010
Voorjaar 2010