Eugen Rosenstock-Huessy

Respondeo

De Vereniging Respondeo staat open voor iedereen die zich wil verdiepen in het werk van Eugen Rosenstock-Huessy. Op deze website vindt u informatie over de vereniging en over Rosenstock-Huessy en zijn werk. Heeft u vragen, gebruik dan het contactformulier.

 

Home

Over de vereniging

Over Rosenstock-Huessy

Boeken

Tijdschrift INTERIM

Agenda

Contact

Aanbod

Links

 

Omslag Interim 9

Hoe word je een Nederlands burger? - Over inwoners en binnenkomers

Interim 9 Inburgeren

Het gehele nummer is een terugblik op de najaarsbijeenkomst van het jaar 2016. Verschillende mensen hebben hun bijdrage geleverd. Allereerst is dat natuurlijk Samir Maglajic, afkomstig uit voormalig Joegoslavië. De weergave van zijn verhaal, waarmee hij een actuele introductie leverde aan het onderwerp van de bijeenkomst. Zijn bijdrage is een samenstel van gedeelten uit zijn boek ‘Nederland door de ogen van een vluchteling’ en mijn aantekeningen van zijn inleidende verhaal. Beide zijn dooreengevlochten tot ‘Een verhaal van een vluchteling’, dat voor de deelnemers aan de bijeenkomst herkenbaar zal zijn. Dat er oorlogen ontstonden tussen de volkeren op de Balkan beschrijft hij als een onbegrijpelijke en onaangename verrassing. Een eufemisme wanneer je hoort en leest in zijn bijdrage hoe mensen die tot die tijd vredig als buren hadden samengeleefd bleken bijna van het ene moment op het andere, bereid om elkaar naar het leven te staan. De wreedheden van die gebeurtenissen werden in de Nederlandse pers breed uitgemeten. Het gebeurde tegen alle verwachting in. De beroemde brug van Mostar, kapotgeschoten in 1993 en herbouwd door (sic!) Turkije is het treurige symbool geworden van een terugval van beschaving naar strijd. Het leverde een stroom van vluchtelingen op naar de landen van West-Europa, waaronder ook Nederland. In al die vreemde landen moest men inburgeren. Toentertijd nog een nieuwe term. Verschillende nationaliteiten kwamen/komen elkaar daar tegen. Uit de eerste hand vertelt Anneke Kroesen-Bos hoe zij daar meemaakte van de vervreemding van de mensen van zichzelf en van hun overgeleverde gewoonten en de moeite die zij moesten doen om op enigerlei wijze deel uit te gaan maken van de Nederlandse samenleving. Misschien kunt u er enigszins van af lezen hoe het er voor staat met de Nederlands Identiteit. Ik schrijf het met hoofdletters, want die Nederlandse Identiteit wordt zoals u weet, een ontzettend belangrijk gegeven gevonden. Als laatste bijdrage is er van de hand van Otto Kroesen, onze voorzitter, een bijdrage waarin hij schetst welke waarden hebben geleid tot het ontstaan van de rechtsstaat die wij thans kennen. De waarden waarvoor vandaag respect wordt gevraagd van de nieuwkomers, maar ook van de oudgedienden hier te lande waren ooit de oplossingen voor problemen waaraan mensen vaak letterlijk ten gronde gingen. In die strijd tussen de polen van enerzijds de stammenstructuur en een vorm van rijksorganisatie ontstond door en onder de invloed van het ingrijpen van de kerk en politiek de mogelijkheid dat vrije individuen op basis van vrije associatie konden samenwerken. Boeiend en verhelderend om te lezen hoe in en uit die strijd de waarden werden gesmeed die Europa en Nederland hebben vormgegeven. En laten we welzijn; die strijd is er nog steeds. En daarmee gaat het niet zozeer om de vraag of we dankzij die waarden allereerst een ‘leuk leven’ kunnen leiden, maar om het banen van een brug naar de toekomst waarin de problemen van onze (mondiale) samenleving tot een draaglijke oplossing kunnen komen. Het is te wensen dat de bijdragen en de activiteiten die in dit nummer beschreven worden daar aan bijdragen. (tekst: Jan Kroesen).Alle edities van het tijdschrift Interim (klik op de omslag voor een pdf)

Omslag Interim 9
Omslag Interim 8
Omslag Interim 7
9 - 2017
Inburgeren
8 - 2016
Als God stukloopt
7 - 2016
Debet en Credit

Omslag Interim 4
Omslag Interim 5
Omslag Interim 6
4 - 2014
Hart en ziel
5 - 2015
De mens is onbetaalbaar
6 - 2015
Hoe lezen we Rosenstock?

Omslag Interim 1
Omslag Interim 2
Omslag Interim 3
1 - 2012
Wat is de christelijke bijdrage aan vrede?
2 - 2013
De derde levensfase en de oudere werknemer
3 - 2013
De taal van de ziel


Oudere nieuwsbrieven van de Vereniging Respondeo kunnen hier worden gedownload (PDF)

Voorjaar 2012
Najaar 2011
Voorjaar 2011
Najaar 2010
Voorjaar 2010