Eugen Rosenstock-Huessy

Respondeo

De Vereniging Respondeo staat open voor iedereen die zich wil verdiepen in het werk van Eugen Rosenstock-Huessy. Op deze website vindt u informatie over de vereniging en over Rosenstock-Huessy en zijn werk. Heeft u vragen, stuur een mail aan vereniging.respondeo@gmail.com.

 

Home

Over de vereniging

Over Rosenstock-Huessy

Boeken

Tijdschrift INTERIM

Agenda

Contact

Aanbod

Links

 

De Vereniging Respondeo is opgericht op 14 september 2001. In de statuten staat:

"De vereniging stelt zich ten doel het bestuderen van het werk van Eugen Rosenstock-Huessy.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en

het bevorderen van de beschikbaarheid van zijn werk door middel van vertaling, uitgave en beheer."

Vereniging Respondeo
Veeningen 24
7924 PJ VEENINGEN
vereniging.respondeo@gmail.com

KvK: 30175837

Triodosbank,
NL 57TRIO 0198420757
ten name van Vereniging Respondeo.

Het lidmaatschap van de vereniging kost € 25,- per jaar. Andere vormen zijn ook mogelijk.

Bestuur:
Otto Kroesen (voorzitter)
Egbert Schroten (secretaris)
Jürgen Müller (penningmeester)
Rudolf Kooiman

Er staat in de statuten ook een toelichting die vertelt waarom de vereniging is opgericht. Die luidt als volgt:

"Soms leven er mensen die hun tijd ver vooruit zijn en antwoorden vinden op problemen die in het verschiet liggen. Zo iemand was Rosenstock-Huessy. Hij werd geboren in 1888 in Duitsland, in een Joods gezin, en emigreerde in 1933 naar Amerika. Zijn omvangrijke werk zou sociologisch of theologisch genoemd kunnen worden, maar hij onttrok zich aan de grenzen die de wetenschap stelt. Hij wilde niet beschouwend te werk gaan, maar vanuit het leven zelf de gebeurtenissen doen spreken in menselijke taal.

In onze tijd waarin de oude religieuze stelsels voor velen hun betekenis hebben verloren, scheppen de ideeën van Rosenstock-Huessy een ongekende ruimte en verrassende inzichten, ook in de diepste waarheid van het christendom."

De naam van de vereniging, Respondeo, is afgeleid van een uitspraak van Rosenstock-Huessy: 'Respondeo etsi mutabor' ('Ik antwoord, al verander ik daardoor').